Nowe filmoznawstwo na Uniwersytecie SWPS

1 sierpnia 2013 


W roku 1960 krytyk filmowy Jerzy Płażewski twierdził, że filmu trzeba się uczyć - a nowym rodzajem analfabety jest ten, kto nie zna historii kina. Po ponad 50 latach powtarzamy tę przestrogę i oferujemy studia "nowego filmoznawstwa". Jeśli chcesz być krytykiem wszelkiego rodzaju materiałów audiowizualnych - to tutaj znalazłeś swoje miejsce. Także wtedy, gdy chcesz tworzyć filmy i pomagać innym to robić. Dźwięczące obrazy spotykamy wszędzie - na Uniwersytecie SWPS będziesz mógł tworzyć je i rozmawiać o nich."

Adresaci

Adresatami są kinomani, którzy chcieliby rozwijać swoją filmową pasję oraz zdobyć umiejętności praktyczne z nią związane.
W szczególny sposób oferta jest skierowana do osób, które chciałyby wykorzystywać film w swojej codziennej pracy, w tym do:

 • nauczycieli, którzy chcieliby do swojej pracy włączyć elementy edukacji filmowej;
 • animatorów kultury;
 • organizatorów wydarzeń filmowych – przeglądów, festiwali etc. (i tych którzy chcieliby się taką działalnością zająć w przyszłości);
 • obecnych i przyszłych pracowników firm dystrybucyjnych;
 • obecnych i przyszłych właścicieli działalności kinowej (kino, kino-kawiarnia etc.);
 • pracowników instytucji kultury związanych z działalnością kinową;
 • dziennikarzy, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o tematykę filmową.

Cel

Podstawowym założeniem programu jest połączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Dlatego obok przedmiotów teoretycznych i historycznych prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie, w programie znajduje się wiele kursów o charakterze warsztatowym, prowadzonych przez praktyków (twórców, krytyków, pracowników organizacji i instytucji związanych z działalnością kinową).
Kolejną kluczową cechą jest przystosowanie programu do realiów XXI wieku – stąd nazwa „Nowe filmoznawstwo". Dlatego nie zabraknie kursów dotyczących kina współczesnego, a także kontekstów jego funkcjonowania w obecnej przestrzeni społeczno-kulturowej. Oznacza to, że studia zachowując standardy specjalistycznej filmoznawczej oferty, zawierają jednocześnie elementy interdyscyplinarności, ponieważ istotnym składnikiem wybranych kursów są konteksty antropologii, psychologii, czy prawa.
Słuchacze dowiedzą się nie tylko, jak świadomie i krytycznie oglądać dzieło filmowe, ale też – jak można wykorzystać film w codziennej pracy (nauczyciela, animatora, dziennikarza itd.).

W czasie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności w ramach obszarów:

 • wiedza na temat historii kina powszechnego i polskiego;
 • znajomość terminologii z zakresu wybranych gatunków i poetyk filmowych oraz teorii kina;
 • wiedza na temat związków kina z innymi dziedzinami życia, sztuki i nauki;
 • wiedza o celach, organizacji i funkcjonowaniu przykładowych instytucji zajmujących się finansowaniem wydarzeń kulturalnych związanych ze sferą kina;
 • umiejętność napisania tekstu analitycznego i krytycznego;
 • umiejętność stworzenia przekazu audiowizualnego;
 • świadomość możliwości wykorzystania filmu w „pozafilmowym" działaniu (edukacja filmowa, kinoterapia);
 • znajomość prawnych i organizacyjnych aspektów działalności filmowej.

LISTA PRZEDMIOTÓW:

 • Historia estetyczna kina powszechnego: nurty, twórcy, poetyki
 • Transformacje kina polskiego
 • Od panny służącej do narcyza-celebryty: antropolog w show biznesie
 • Kino Azji – między Hollywood a etnicznością
 • Przemiany kina dokumentalnego
 • Współczesne kino amerykańskie
 • Konteksty współczesnego kina – telewizja i Internet
 • Podstawy analizy i interpretacji filmu
 • Metafory kina - podstawy teorii filmu
 • Podstawy krytyki filmowej
 • Język filmu w praktyce – tworzenie komunikatu audiowizualnego
 • Aspekty edukacji medialnej i filmowej
 • Kinoterapia
 • Prawne i organizacyjne aspekty działalności filmowej

Wywiad dotyczący kierunku Nowe Filmoznawstwo prof. dr. hab. Wiesława Godzica w Magazynie Filmowym (nr 46/czerwiec 2015).

http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/rozwoj-osobisty/nowe-filmoznawstwo

1

Komentarze
Zobacz także

Między nami
Między nami
3 grudnia 2021 
Filmoterapia na VOD.MDAG.PL
Filmoterapia na VOD.MDAG.PL
26 stycznia 2021 Czytaj więcej
Pasja i flow, czyli przekraczanie własnych granic O zatracaniu się w czynnościach, które są angażujące bez reszty oraz o tym, czy jest to dla nas rozwijające – innymi...

21dukes casino: where champions play! 🏰 Elevate your gaming and bag those jackpots. 🎰 Don't miss out!

Richcasino: gambling luxury at your fingertips. 💰 Spin in style and revel in riches. 🍾 Come, Aussie online gamblers, indulge!