Konferencja Naukowa “Kino, film i psychologia”

1 marca 2016 


Interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. Kino, film i psychologia, odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2).Proponujemy Państwu podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

Kino, ciało i zmysły:
Wielozmysłowy odbiór filmu (rola synestezji i intermodalności); (kino jako okno i rama; kino jako lustro-twarz; kino jako drzwi-ekran; kino jako oko – spojrzenie i wzrok; kino jako skóra i dotyk; kino jako ucho – akustyka i przestrzeń; kino jako mózg i umysł);
Badania nad zapamiętywaniem obrazów, sekwencji i narracji filmowych;

Konstrukcja, percepcja, odbiór:
Złudzenia optyczne a zagadnienie konstruowania filmu oraz zastosowanie efektów specjalnych;
Neuropoznawcze mechanizmy przetwarzania przekazów audiowizualnych;
„Miejsca” filmu/przekazu audiowizualnego w badaniach nad percepcją i uwagą; metody badania percepcji i uwagi w odniesieniu do dzieła ekranowego;
Identyfikacja/e, projekcja, immersja i przeżycie emocjonalne widza; zwrot afektywny w kinie;
Modele odbioru i strategie recepcji filmu w ujęciu (neuro)poznawczym i kognitywnym;
Sytuacje odbiorcze widza a rozumienie opowiadania filmowego (np. odbiór kinowy, domowy filmu; obecność filmu na różnych nośnikach);
Motywacje widzów w odniesieniu do wyboru określonych dzieł ekranowych; gratyfikacja potrzeb/koncepcja użytkowania i korzyści
Strategie konstruowania czasu w filmie i przeżywania czasu przez widza; problem czasu subiektywnego;
Rola komunikacji niewerbalnej w dziele filmowym;

W kręgu psychoanalizy:
Psychologiczne, psychoanalityczne i kulturowe aspekty filmowego voyeuryzmu, ekshibicjonizmu i skopofili;
Ekshibicjonizm i voyeryzm filmowy w przestrzeniach internetu;
Spuścizna intelektualna J. Lacana w praca S. Źiźka;
Film a problem „wizualnej nieświadomości” i pracy snu;
Inspiracje psychologiczne i psychoanalityczne w wybranych dziełach filmowych (studia przypadków); poza psychoanalizą – krytyczne/polemiczne ujęcie teorii psychoanalitycznych;

Zastosowania filmu w praktyce psychologicznej i psychoedukacyjnej:
Zastosowanie filmu w terapii (kinoterapia, filmoterapia) i diagnozie psychologicznej; warsztaty i treningi psychologiczne z wykorzystaniem filmu: studium przypadku;
Edukacja filmowa a problem kształtowania postaw społecznych; zastosowanie filmu w edukacji psychologiczne i profilaktyce zachowań ryzykownych oraz uzależnień (od substancji psychoaktywnych i od czynności);
Działalność filmotwórcza w przestrzeniach internetu i jej funkcje psychokulturowe;

Psychologiczne inspiracje teorii filmoznawczych:
Realistyczne i formalistyczne (konstruktywistyczne) teorie filmu a problem widza; doniesienia z badań nad publicznością i widzem filmowym: interpretacja, rozumienie, afekt;
Psychologia postaci a strategie narracyjne w filmach fabularnych (np. puzzle films);
Psychologiczne metody analizy i interpretacji filmu (np. psychoanaliza, kognitywizm);
Inspiracje psychologiczne w teoriach filmowych (np. Arnheim, Metz, Eisenstein, Munsterberg, etc.); Rudolf Arnheim i psychologiczna teoria Gestalt; psychologiczne uwarunkowania konstruktywistycznej teorii montażu S. Eisensteina;
Biografizm filmowy a psychologia narracyjna; autobiografizm w przekazach filmowych (funkcje autopoznawcze, terapeutyczne, projekty tożsamościowe);

„Psychologia” w filmie:
Reprezentacje/obrazy chorób psychicznych, psychologów i terapeutów w kinie popularnym i produkcji telewizyjnej;
Kino traumy;
Kino medycznych metafor: filmy schizofreniczne, filmy autystyczne (introwertyczne);
Ewolucja strategii obrazowania „stanów mentalnych” w kinie.

Konferencja stanowi kontynuację projektu „Media i psychologia” zainicjowanego przez Ośrodek w 2014 roku.
Zgłoszenia na konferencje należy kierować do 15 marca 2016 roku na adres mailowy: obm@up.krakow.pl z dopiskiem: „Film i Psychologia: imię i nazwisko uczestnika”. Możliwe jest również zgłoszenie plakatu do sesji posterowej. Opłata konferencyjna wynosi 360 zł. Wpłaty należy dokonać do 20 kwietnia (po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu). Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

Patronat nad konferencją objęło Polskiego Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz miesięcznik "Charaktery" Charaktery magazyn psychologiczny

Źródło: http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/

Komentarze
Zobacz także

Między nami
Między nami
3 grudnia 2021 
Filmoterapia na  VOD.MDAG.PL
Filmoterapia na VOD.MDAG.PL
26 stycznia 2021 Czytaj więcej
W poszukiwaniu siebie, czyli "Mów mi Marianna" i „Barany. Islandzka opowieść” Świat jest taki, jakim widzimy go sami, a nie jak opisują go nam inni. Dlatego w codziennych wyborach warto kierować się...

21dukes casino: where champions play! 🏰 Elevate your gaming and bag those jackpots. 🎰 Don't miss out!

Richcasino: gambling luxury at your fingertips. 💰 Spin in style and revel in riches. 🍾 Come, Aussie online gamblers, indulge!