Konferencja “Filmowe Psycho-Tropy”

21 marca 2019 


Organizatorami konferencji są Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowców i praktyków, podczas których umożliwiamy dialog i wymianę doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, dlatego zapraszamy do udziału w konferencjach badaczy reprezentujących różne dyscypliny (m.in. psychologów, pedagogów, socjologów, filmoznawców, kulturoznawców, środowiska artystyczne), z drugiej strony, zależy nam na aplikacyjności nauki, więc w ramach konferencji organizujemy wykłady plenarne o charakterze popularyzatorskim, spotkania z praktykami oraz certyfikowane warsztaty dla nauczycieli i edukatorów.

Przed nami już III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”. Pierwsza konferencja koncentrowała się wokół zagadnień „Zastosowanie filmu w edukacji i profilaktyce”, druga poruszała temat „Bohater i twórca filmowy”. W ramach trzeciej edycji zapraszamy Państwa do rozważań nad „Społeczną rolą filmu” (fabularnego, dokumentalnego, animowanego, seriali itd.) Dwie poprzednie edycje spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników, wierzymy, że trzecie z rzędu wydarzenie dostarczy Państwu równie dużo wrażeń, inspiracji, będzie okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń.

W ramach konferencji zapraszamy do przyglądania się medium, znanemu i lubianemu –filmowi, od strony naukowej. Podczas wspólnych sesji analizujemy przede wszystkim psychologiczne aspekty, tak procesu twórczego, jak odbioru dzieła filmowego. Przede wszystkim skupiamy się na roli edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej obrazów filmowych – poszukujemy dowodów empirycznych, które umożliwiają efektywne stosowanie filmów w powyższych obszarach.

4-5 kwietnia 2019
9.00-17.00
Warszawa

O konferencji

Konferencja adresowana jest do:

 • pracowników naukowych różnych dyscyplin, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów,
 • nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
 • osób wykorzystujących film w edukacji, profilaktyce i terapii,
 • twórców filmowych,
 • wszystkich pasjonatów filmu.

Poza sesjami tematycznymi, których celem będzie poszerzenie wiedzy, przyjrzenie się najnowszym wynikom badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących szeroko rozumianej społecznej roli filmu, w tym dydaktycznej i profilaktycznej, planujemy:

 • sesję wymiany dobrych praktyk, podczas której będzie można opowiedzieć o swoich projektach edukacyjnych czy profilaktycznych wykorzystujących film,
 • specjalną sesję dla studentów,
 • certyfikowany warsztat dedykowany nauczycielom, szkolnym pedagogom i psychologom (warsztaty do wyboru w programie w zależności od wolnych miejsc – obowiązują zapisy),
 • panel dyskusyjny z udziałem badaczy, praktyków i twórców.

Planowane jest również wydanie punktowanej publikacji najlepszych tekstów po uzyskanych pozytywnych recenzjach (w zależności od liczby zgłoszeń).

Każdy uczestnik (czynny/bierny) otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kino jest odbiciem naszego życia, a może być także jego kreatorem. W dotychczasowych odsłonach naszej konferencji wzięło udział ponad 500 osób, reprezentujących różne środowiska i ośrodki z całej Polski. W II edycji reprezentowanych było 19 ośrodków akademickich, ale również liczne instytucje i organizacje. Pokazało to, że film ma w sobie ciągle nieodkryte tajemnice i warto o nich dyskutować. Spotkajmy się ponownie w Katowicach by wspólnie zgłębiać tajemnice X muzy!

Patrycja Paczyńska-Jasińska, dr Michał Brol, dr Agnieszka Skorupa – organizatorzy konferencji

Tegoroczna edycja

W ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy” będziemy przyglądać się bliżej społecznej roli filmu. Uczestnikom konferencji proponujemy skupienie się na trzech obszarach:

Film a zmiany społeczne

Zapraszamy do refleksji nt. roli filmu w kształtowaniu zmian społecznych, modelowaniu zachowań, promowaniu postaw, a w tym, do rozważań czy istnieją przekazy uniwersalne kulturowo. Będziemy zastanawiać się, które filmy i do jakiego stopniu miały wpływ na szerokie grupy osób. Rozważymy, jakie formy filmowe, fabuły, dokumenty, seriale, telenowele mają większe oddziaływanie na masowego odbiorcę.

Społeczna odpowiedzialność twórców

Poruszymy kwestię społecznej odpowiedzialności twórców. Od kina zaangażowanego społecznie, po odpowiedzialność reżyserów za aktorów i innych ludzi, z którymi współpracują na planie. Zastanowimy się do jakiego stopnia podejmowanie w twórczości wątków kontrowersyjnych to wyraz artystyczny, a w którym momencie (jeśli w ogóle) istnieje granica odpowiedzialności twórców za pokazywane treści.

Edukacja i profilaktyka poprzez film

Poświęcimy również uwagę możliwości wykorzystania filmów w edukacji i profilaktyce. Rozważymy jak działać świadomie i odpowiedzialnie. Zastanowimy się nad wpływem ukazywania kontrowersyjnych scen i niepożądanych społecznie postaw bohaterów na widza oraz stopniem do jakiego film może pomagać modelować prospołeczne i prozdrowotne postawy i zachowania.

Komitety

Komitet Honorowy

 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny; Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami
 • prof. dr hab. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa; Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami
 • dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • dr Grzegorz Ptaszek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny; Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej

Komitet Naukowy

 • dr Agnieszka Skorupa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii (Przewodnicząca)
 • dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • dr Anna Brosch, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Karol Jachymek, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • dr Konrad Maj, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział Psychologii

Komitet Programowy

 • dr Michał Brol, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii (Przewodniczący)
 • Magda Miśka-Jackowska, RMF Classic
 • mgr Anna Pyszkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • mgr Jolanta Starosta, Uniwersytet Jagielloński

Komitet Organizacyjny

 • Patrycja Paczyńska-Jasińska, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach (Przewodnicząca)
 • Aleksandra Filipowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii( pełniąca obowiązki Przewodniczącej)
 • Agnieszka Gęca, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Karolina Heizig, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Justyna Lipka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Agnieszka Ortman, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Wiktor Trybała, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Krystian Wiśniewski, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
 • Kamil Wójcik, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia uczestnictwa czynnego (z wystąpieniem) lub biernego (bez wystąpienia) odbywają się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy.
 • Zgłoszenia wystąpień przyjmowane są do 31 stycznia 2019 r.

Opłaty

Opłaty należy dokonać za każdego uczestnika konferencji, niezależnie od ilości zgłoszonych wystąpień lub ich współautorstwa.

Osoba zgłoszona jako współautor wystąpienia, po jego zakwalifikowaniu, jeśli planuje brać udział w konferencji, wówczas proszona jest o dokonanie wpłaty zgodnie z wyszczególnieniem podanym na stronie. Współautor, który nie planuje brać udziału w wydarzeniu, nie musi dokonywać opłaty.

Przypominamy, że opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularzu zgłoszeniowym.

Prosimy o uregulowanie opłaty za uczestnictwo czynne i bierne do 14 dni od otrzymania maila od organizatora Konferencji.

 

Uczestnictwo bierne

 • studenci Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS oraz uczniowie – 40 zł
 • pozostali studenci i doktoranci – 75 zł
 • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy naukowi, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 120 zł

Uczestnictwo czynne

 • studenci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 120 zł
  pozostali studenci – 150 zł
 • doktoranci Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 220 zł
  pozostali doktoranci – 250 zł
 • pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu SWPS – 290 zł
 • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy naukowi innych uczelni, pedagodzy i wszyscy pasjonaci kina – 320 zł

Sposób dokonywania wpłat

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: III Filmowe Psycho-Tropy oraz imienia i nazwiska uczestnika.

Adres

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Numery kont bankowych:

dla wpłat w PLN
Raiffeisen Bank Polska S.A.
30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

dla wpłat w EUR
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
PL20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
IBAN: PL20 1750 1019 0000 0000 2125 4223
SWIFT: BIC: RCBWPLPW

dla wpłat w USD
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
PL86 1750 0009 0000 0000 1095 1108
BIC: RCBWPLPW
IBAN: PL86 1750 0009 0000 0000 1095 1108

Termin i lokalizacja

4-5 kwietnia 2019 r.

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: filmowe.psycho-tropy@swps.edu.pl

Źródło: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/18635-iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-filmowe-psycho-tropy

Komentarze
Zobacz także
Czytaj więcej
W tenisie love znaczy zero | Filmoterapia z Sensem 3 27 marca godzina 20, zapraszamy do Kinoteki na pokaz filmu z programu festiwalu Millennium Docs Against Gravity "W TENISIE...

21dukes casino: where champions play! 🏰 Elevate your gaming and bag those jackpots. 🎰 Don't miss out!

Richcasino: gambling luxury at your fingertips. 💰 Spin in style and revel in riches. 🍾 Come, Aussie online gamblers, indulge!