Konferencja Naukowa „Kino, film i psychologia”

1 marca 2016 


Interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. Kino, film i psychologia, odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2).Proponujemy Państwu podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

Kino, ciało i zmysły:
Wielozmysłowy odbiór filmu (rola synestezji i intermodalności); (kino jako okno i rama; kino jako lustro-twarz; kino jako drzwi-ekran; kino jako oko – spojrzenie i wzrok; kino jako skóra i dotyk; kino jako ucho – akustyka i przestrzeń; kino jako mózg i umysł);
Badania nad zapamiętywaniem obrazów, sekwencji i narracji filmowych;

Konstrukcja, percepcja, odbiór:
Złudzenia optyczne a zagadnienie konstruowania filmu oraz zastosowanie efektów specjalnych;
Neuropoznawcze mechanizmy przetwarzania przekazów audiowizualnych;
„Miejsca” filmu/przekazu audiowizualnego w badaniach nad percepcją i uwagą; metody badania percepcji i uwagi w odniesieniu do dzieła ekranowego;
Identyfikacja/e, projekcja, immersja i przeżycie emocjonalne widza; zwrot afektywny w kinie;
Modele odbioru i strategie recepcji filmu w ujęciu (neuro)poznawczym i kognitywnym;
Sytuacje odbiorcze widza a rozumienie opowiadania filmowego (np. odbiór kinowy, domowy filmu; obecność filmu na różnych nośnikach);
Motywacje widzów w odniesieniu do wyboru określonych dzieł ekranowych; gratyfikacja potrzeb/koncepcja użytkowania i korzyści
Strategie konstruowania czasu w filmie i przeżywania czasu przez widza; problem czasu subiektywnego;
Rola komunikacji niewerbalnej w dziele filmowym;

W kręgu psychoanalizy:
Psychologiczne, psychoanalityczne i kulturowe aspekty filmowego voyeuryzmu, ekshibicjonizmu i skopofili;
Ekshibicjonizm i voyeryzm filmowy w przestrzeniach internetu;
Spuścizna intelektualna J. Lacana w praca S. Źiźka;
Film a problem „wizualnej nieświadomości” i pracy snu;
Inspiracje psychologiczne i psychoanalityczne w wybranych dziełach filmowych (studia przypadków); poza psychoanalizą – krytyczne/polemiczne ujęcie teorii psychoanalitycznych;

Zastosowania filmu w praktyce psychologicznej i psychoedukacyjnej:
Zastosowanie filmu w terapii (kinoterapia, filmoterapia) i diagnozie psychologicznej; warsztaty i treningi psychologiczne z wykorzystaniem filmu: studium przypadku;
Edukacja filmowa a problem kształtowania postaw społecznych; zastosowanie filmu w edukacji psychologiczne i profilaktyce zachowań ryzykownych oraz uzależnień (od substancji psychoaktywnych i od czynności);
Działalność filmotwórcza w przestrzeniach internetu i jej funkcje psychokulturowe;

Psychologiczne inspiracje teorii filmoznawczych:
Realistyczne i formalistyczne (konstruktywistyczne) teorie filmu a problem widza; doniesienia z badań nad publicznością i widzem filmowym: interpretacja, rozumienie, afekt;
Psychologia postaci a strategie narracyjne w filmach fabularnych (np. puzzle films);
Psychologiczne metody analizy i interpretacji filmu (np. psychoanaliza, kognitywizm);
Inspiracje psychologiczne w teoriach filmowych (np. Arnheim, Metz, Eisenstein, Munsterberg, etc.); Rudolf Arnheim i psychologiczna teoria Gestalt; psychologiczne uwarunkowania konstruktywistycznej teorii montażu S. Eisensteina;
Biografizm filmowy a psychologia narracyjna; autobiografizm w przekazach filmowych (funkcje autopoznawcze, terapeutyczne, projekty tożsamościowe);

„Psychologia” w filmie:
Reprezentacje/obrazy chorób psychicznych, psychologów i terapeutów w kinie popularnym i produkcji telewizyjnej;
Kino traumy;
Kino medycznych metafor: filmy schizofreniczne, filmy autystyczne (introwertyczne);
Ewolucja strategii obrazowania „stanów mentalnych” w kinie.

Konferencja stanowi kontynuację projektu „Media i psychologia” zainicjowanego przez Ośrodek w 2014 roku.
Zgłoszenia na konferencje należy kierować do 15 marca 2016 roku na adres mailowy: obm@up.krakow.pl z dopiskiem: „Film i Psychologia: imię i nazwisko uczestnika”. Możliwe jest również zgłoszenie plakatu do sesji posterowej. Opłata konferencyjna wynosi 360 zł. Wpłaty należy dokonać do 20 kwietnia (po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu). Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

Patronat nad konferencją objęło Polskiego Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz miesięcznik „Charaktery” Charaktery magazyn psychologiczny

Źródło: http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/

Komentarze

komentarzy

Zobacz także

Zawstydzająco bezwstydni
Zawstydzająco bezwstydni
29 listopada 2018 
Premierowy pokaz „Sofii”
Premierowy pokaz „Sofii”
15 listopada 2018 
Filmoterapia dla nauczycieli
Filmoterapia dla nauczycieli
15 listopada 2018 Czytaj więcej
W poszukiwaniu siebie, czyli "Mów mi Marianna" i „Barany. Islandzka opowieść” Świat jest taki, jakim widzimy go sami, a nie jak opisują go nam inni. Dlatego w codziennych wyborach warto kierować się...