Gdynia

Filmoterapia z Sensem w Gdyni: rezerwacja i zakup w kasie Gdyńskiego Centrum Filmowego lub poprzez stronę: http://www.gcf.org.pl/kino_studyjne/

PROGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ FILMOTERAPII Z SENSEM:

03.2018 | „NORMALNY AUTYSTYCZNY FILM”
04.2018 | WIDZOWIE WYBIERAJĄ FILM
05.2018 | PREMIEROWY POKAZ FILMU Z PROGRAMU 15. MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL
06.2018 | „CZYNIĆ DOBRO”